10 клас

Зародження і розвиток фізики як науки 

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Методи наукового пізнання. 

Фізичні величини та їх вимірювання

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Скалярні та векторні величини

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Основна задача механіки. Абетка кінематики  

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Швидкість руху середня та миттєва швидкості

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Розв"язування задач на знаходження середньої швидкості та переміщення

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Закони додавання переміщень та швидкостей  

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Розв'язування задач на рівноприскорений рух  

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Вільне падіння

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Криволінійний рух під дією сили тяжіння

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Рівномірний рух по колу

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Закони Ньютона: розв"язування задач

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Закон всесвітнього тяжіння

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Закон всесвітнього тяжіння (розв"язування задач)

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Сила тертя

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Механічна робота (теорія)

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Механічна робота (розв"язування задач)

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Закон збереження механічної енергії (теорія)

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

Закон збереження механічної енергії (розв"язування задач)

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Підіймальна сила

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

Сила пружності. Вага та невагомість

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Розв'язування задач: Види деформацій твердих тіл 

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Види механічних коливань

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Види механічних коливань: роз"язування задач

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань: розв'язування задач

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Резонанс

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Звукові хвилі

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Розв'язування задач на релятивістський закон додавання швидкостей

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Розв"язування задач на наслідки теорії відносності   

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Основні положення МКТ 

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Розв'язування задач. 

Рівняння стану ідеального газу та ізопроцеси 

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Розв'язування задач на ізопроцеси 

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара. Кипіння 

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

 Вологість повітря. Точка роси 

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Поверхневий натяг. Капілярні явища 

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Розв'язування задач: Поверхневий натяг. Капілярні явища 

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Робота в термодинаміці 

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Робота в термодинаміці. Розв'язування задач 

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Перший закон термодинаміки 

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Перший закон термодинаміки. Розв"язування задач

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Розв'язування задач на знаходження температури 

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Будова і властивості твердих тіл. 

 Анізотропія кристалів. Рідкі кристали  

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Механічні властивості твердих тіл   

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії 

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Розв'язання задач на знаходження внутрішньої енергії 

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Абетка електростатики 

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Закон Кулона. Розв"язування задач 

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Електричне поле 

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Електричне поле. Розв"язування задач 

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

 Робота з переміщення заряду в електричному полі. Потенціал 

Учитель: Аністратенко Олена Іванівна, вчитель фізики Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина  

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина. 

Розв"язування задач 

Учитель: Десятник Оксана Олександрівна, вчитель фізики Матусівського НВК «Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2»

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати